มารู้จัก "การบริหารความมั่งคั่ง" (Wealth Management)

 

มารู้จัก "การบริหารความมั่งคั่ง" (Wealth Management) กันเถอะ เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียก
ว่า Wealth Management หรือการบริหารความมั่งคั่ง คำถามคือทำไมต้องมีด้วย

ผมจะยังไม่ตอบในขณะนี้แต่ขอยกเหตุการณ์จริงขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างก่อน คุณนราธิปเป็นลูกค้าธนาคารแห่ง
หนึ่งที่มีเงินฝากเกิน 10 ล้าน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประมาณ ร้อยละ 75 สตางค์ นั่นหมายความว่าคุณจะ
ได้รับผลตอบแทนทั้งปีไม่ถึงแสนบาทต่อปี

 

วันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรไปหาคุณนราธิปแล้วแจ้งให้ทราบถึงบริการ Wealth Management หรือ
การบริหารความมั่งคั่ง ว่า

"ท่านฝากเงินออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยก็เพียง 75 สตางค์ ซึ่งถือว่าน้อย จึงขอเสนอบริการ Wealth
Management หรือการบริหารความมั่งคั่งให้กับท่านซึ่ง จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเงินฝาก 3-4 เท่า เบื้องต้น
ท่านคิดว่าอย่างไรบ้างครับ"

แน่นอนคำตอบคือ "ดีครับ"

เจ้าหน้าที่จึงอธิบายว่า "Wealth Management หรือการบริหารความมั่งคั่งคือการนำเงินของท่านไปลง
ทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ทองคำ ฯลฯ เพื่อให้เงินของท่านงอกเงยโดยจะมีผู้
จัดการดูแลเงินของท่านเป็นอย่างดีเสมือนมีที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนอยู่กับท่านตลอดเวลา"

 

การบริหารความมั่งคั่ง คือการให้บริการโดยผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถปกป้องและ
เพิ่มพูนความมั่งคั่งของพวกเขา ศาสตร์ในการให้คำปรึกษาการลงทุนขั้นสูงนี้เกี่ยวข้องกับการให้การบริการที่หลาก
หลาย เช่น การวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน การวางแผนภาษีและการบริหารกระแสเงินสดและหนี้สิน
ทั้งนี้โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
กระบวนการบริหารความมั่งคั่งนั้นมี 2 ด้านคือ คุ้มครองสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดไว้ และเพิ่มพูนมูลค่า
สินทรัพย์โดยผ่านวิธีการบริหารความเสี่ยงและให้ได้รับผลคุ้มค่าตามที่ลูกค้าต้องการ

หากคุณเป็นผู้หนึ่ง ที่สนใจในเรื่อง การบริหารความมั่งคั่ง อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ติดต่อทีมงาน Finr Platinum

ได้ทันที เราพร้อมที่จะนำท่านสู่การเป็นมืออาชีพในด้านการวางแผนการเงิน คลิ๊กตรงนี้เลย

ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน