เจาะลึก  ลักษณะ RMF

พูดถึงแฝดผู้พี่อย่าง “กองทุน LTF” กันไปแล้ว ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกับแฝดผู้น้องอย่าง “กองทุน RMF” กันบ้าง ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีลงได้แล้ว ยังช่วยให้คุณมีเงินพอใช้อย่าง
สุขสบายในช่วงบั้นปลายชีวิตได้อีกด้วย

 

 

* ที่มา เว็บ TSI