อาจณรงค์ กี่สุขพันธ์

 

 การศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ (SA 86) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ใบอนุญาต วิชาชีพ

1. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ตัวแทน ประกันชีวิต

2. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย

 

คุณวุฒิวิชาชีพ

 - คุณวุฒิ ABCD

 - Premier Agent (MDC) ปี 2554

 

คุณวุฒิท่องเที่ยวต่างประเทศ

 - Special Trip ประเทศฮ่องกง . มาเก๊า
 - Annual Convention Sydney/ Perth

 

  ตำแหน่งปัจจุบัน

 - กรรมการ บริษัท  ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม