วัชรินทร์   ศิริตันตยาภรณ์

ผู้จัดการภาคอาวุโส ภาคแพลทตินั่มทีม 6

 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ใบอนุญาตวิชาชีพ

  1. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ตัวแทนประกันชีวิต
  2. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย
  3. ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (Single Licens)สำหรับกองทุนรวม & Investment Link

 

ประวัติการทำงานก่อนเข้าสู่อาชีพ A.I.A

ปี 2540 – 2542             เลขานุการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด

ปี 2542 – 2544             รองหัวหน้าแผนกนำเข้า-ส่งออก บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด

 

ประวัติการทำงานที่ A.I.A

ปี 2540             เริ่มเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยเป็นตัวแทน Part Time

ปี 2544             ตัวแทน Full Time

ปี 2546             เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยเหรียญทอง 12 วีพี 3

เมื่อ มิถุนายน 2546

ปี 2550             เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการหน่วยแพลทตินั่มทีม 26

ปี 2555           ได้รับมรดกทางธุรกิจ เป็นผู้จัดการภาคอาวุโสภาคแพลทตินั่มทีม 6

 

คุณวุฒิที่ได้รับ 

  Five-App. Club

  คุณวุฒิ ABCD

  คุณวุฒิ Premier Agent’s ระดับ Silver

  ตัวแทน Of the Year ปี 2550, 2555

  MDRT สมาชิก สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมนานาชาติปี 2550, 2555

  IQA ตัวแทนคุณภาพดีเด่น นานาชาติ ปี 2555,2556

  คุณวุฒิ Premier Agent ระดับ Superstar ปี 2555

  คุณวุฒิ Premier Agent ระดับ MDC ปี 2556

 

คุณวุฒิท่องเที่ยวต่างประเทศ

  HongKong, Korea, Macau, Osaka, Yokohama

  Melbourne , Perth, Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย

  Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์

  Toronto ประเทศแคนาดา

  Spain