คุณมาริษา มุ่งสมหมาย

 

คุณวุฒิการศึกษา

 

       โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

       สาขาเลขานุการจาก Convent of the Holy Infant Jesus

       สาขาด้านภาษาจาก Colorado States of University USA.

 

ประสบการณ์การทำงาน

        

      บริษัท บี กริม แอนด์ โก จำกัด

      บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

      บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

      บริษัท อาร์.ที.เอส จำกัด

      บริษัท ที.ซีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด

 

ใบอนุญาตวิชาชีพ

 

        1ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันชีวิต

       2ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย

       3FChFP- Fellow Chartered Financial Practitioner

 

 

ร่วมงานกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด

 

มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน

 

คุณวุฒิวิชาชีพ

      Super Star ค.ศ. 2001-2002

      Premiere Agent ค.ศ.2006

      MDC ค.ศ.2001-2002

      IQA (International Quality Awards)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

     ผู้จัดการภาคแพลทตินั่มทีม 22

     ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายขายทัพศรีเทพพระพิรุณ

     กรรมการ บริษัท ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม จำกัด

     กรรมการ บริษัท แพลทตินั่ม อินชัวร์พลัส โบรคเกอร์ จำกัด

     กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิโรจนกริช จำกัด