ทีมงาน ฟิน อาร์ แพลทตินั่ม ก่อตั้งขึ้นด้วยนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่สามารถจะแนะนำให้ท่านก้าวเดินสู่ความสำเร็จของอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม  การวิเคราะห์ฺเทคนิคการขายแนวใหม่ แนะนำการออกตลาด..ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดังนี้ 

 

 

 

คุณวิฑูรย์ วงษ์สุทักษ์

กรรมการ บริษัท ว.สุพิทักษ์ อินชัวร์โบรคเกอร์ จำกัด

คุณณัชพล ลีปายะคุณ

ผู้จัดการภาคแพลทตินั่มทีม 19

 

คุณมาริษา มุ่งสมหมาย

ผู้จัดการภาคแพลทตินั่มทีม 22

 

คุณเสาวนีย์ วิริยะอำไพวงศ์

ผู้จัดการหน่วยแพลทตินั่มทีม 20

 

คุณวัชรินทร์ ศิริตันตยาภรณ์

ผู้จัดการภาคอาวุโส ภาคแพลทตินั่มทีม 6

 

คุณอาจณรงค์ กี่สุขพันธ์

ผู้จัดการหน่วยแพลทตินั่มทีม 34