การวางแผนสุขภาพและโรคร้ายแรง

การตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายเพื่ออุบัติเหตุและสุขภาพ Financial Health Check (การตรวจสุขภาพทางการเงิน) จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนอันเนื่องมาจาค่ารักษาพยาบาล

ทุก ๆ วันนี้ท่านเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทาสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแต่ท่านเคยนึกไหมว่าถ้าปราศจากสุขภาพที่แข็งแรงแล้วท่านจะเป็นเช่นไร ท่านได้เตรียมรับมือกันสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง?

เราไม่อาจรู้เลยว่า เราจะเป็นโรคใดในอนาคตเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้กระทั่งคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีก็ยังสามารถเผชิญโรคร้ายได้ เพราะมลภาวะและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทาให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวของเราเอง สิ่งที่ทาได้คือ การวางแผนบรรเทากรณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัว

การวางแผนซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องต่อความต้องการและความอุ่นใจหากคุณได้เคยเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลมาบ้างแล้ว คุณจะบอกถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างการรักษาแบบไหนที่คุณต้องการได้ ดังนั้น การวางแผนซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับการรักษาแบบที่คุณเลือกได้ ส่วนที่ประเมินได้ง่ายคือคุณได้มีระดับความคุ้มครองของค่าห้องพอกับค่าห้องของโรงพยาบาลที่คุณได้คิดไว้ว่าคุณจะใช้บริการแล้วหรือยัง หากค่าห้องของโรงพยาบาลที่คุณเลือกคือ 3,900 บาทต่อคืน ดังนั้นความคุ้มครองที่คุณเลือกซื้อควรจะเป็นแผนความคุ้มครองที่มีค่าห้อง 3,900 บาทขึ้นไป


นี่ยังไม่ได้คานวณค่าใช้จ่ายจากโรคร้ายแรง โรคมะเร็ง ที่เป็นโรคยอดนิยมที่ไม่มีใครอยากให้ใครเป็นแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้ง ค่ารักษาพยาบาลโรคเหล่านี้ก็ถือว่าสูงมาก การเตรียมพร้อมค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งสาคัญ เพราะอุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหลายอย่าง การที่ต้องลางานทาให้รายได้จากการทางานขาดหายอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้