ทีมงาน Fin R Platinum เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการเงิน เพื่อรองรับรายได้ และค่าใช้จ่าย ที่บางคนคาดไม่ถึง หรือไม่เคยคิดเลย เรามีการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความสุขในวัยเกษียณ 
การวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันตามแนวคิด 4 รู้ คือ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล"  เรียนรู้การวางแผนภาษีผ่านการลงทุน เพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีด้วยการเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐมอบให้มาแปลงค่าใช้จ่ายภาษีเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยแก่เราได้อีกด้วย นอกจากนี้  สำหรับท่านที่อยากเป็นเจ้าของกิจการ จะช่วยให้ค้นพบทางเดินชีวิตที่ใช่ของตนเอง จากการไปทำความรู้จักกับเส้นทางก้าวสู่การเป็น เจ้าของกิจการ ว่าจะต้องมีความพร้อมในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งไปเรียนรู้เส้นทางลัดสู่การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น  ติดตามสิ่งที่เราทำได้ในบทความจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้