ในยุคต่อไปนี้ นักวางแผนทางการเงินจะเป็นบุคลากรที่สำคัญของธุรกิจ  Wealth Management ของ สถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัท ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะอยู่ในรูปของบริษัท การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้วคุณจะได้อะไร

บ.ฟินร์อาร์แพลตนินั่ม เราเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินมืออาชีพด้วยระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีรายได้แบบไม่มีขีดจำกัด

มาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับเราซิคะ

หลักสูตรสำหรับผู้มองการณ์ไกลที่มุ่งหวังเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
ที่มิได้ให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้านการเงินที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน

"การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการจัดการสินทรัพย์ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณ ได้รับอิสรภาพและความมั่นคงทางการเงิน"

การวางแผนการเงินคืออะไร